Om Frontface

About Frontface

Redaktionen presenteras här:

Meet the editorial staff here:

Frontface Magazine (härefter benämnd "FF")
är ett livasstils-magazine och publiceras för närvarande endast på svenska.

FF publiceras av INTELLIBRA ® förlag som ägs av KREATIV KULTUR ®.

Frontface Magazine (hereafter named "FF") is a lifestyle web magazine (aka "Webzine").
At present it is only published in Swedish.

FF is published by INTELLIBRA ®
and owned by KREATIV KULTUR ®.

FF has 67.225 free subscribers in our database,, that recieves every new edition / issue directly in their inbox, as they have supplied us with their e-addresses.

Additionally, there are a great numbers of readers who do not wish to be subscribers.

FF has 53% female and 47% male readers.
The age span is wide, from 18 to around 56 yrs.

In addition to this, Frontface is connected to a number of Facebook Groups, companies and individals, all together reaching around 30.000+ people that way.

By participating in our readers prize contests,
voting on participants ot items in other contests in Frontface. The same goes for sending us comments and e-mail on different topics.

The reader also agress upon beeing added
as a free / no costs subsciber of Frontface magazine and will recieve an info e-mail when a new edition of Frontface magazine is released.

To be removed from the free subscibers list, thereader sens an e-mail w subject: "Avregistrera" and in the sam e-mail, there shall be, in text, the full e-address that the reader wants us to remove from the list.

Varför "bara" på internet och inte i pappersformat?
- Den första av de åtta punkter som vi antog innan vi drog igång FF, var:
"Frontface skall inte medverka
till att avverka..."
Miljöfaktorn är för oss en ledstjärna.

FF har cirka 67.225 gratisprenumeranter i databasen och som får utskickdirekt i sin inbox.
Dessutom tillkommer ungefär ett antal "lösnummerläsare" som utan att behöva registrera sig, har full och fri tillgång till FF.

Till detta kan läggars runt 30.000+ diekta kontakter via Facebook, dels via ett antal grupper men även via företagskopplingar, individer ocg eventarrangörer.

FF läsekrets består till 53% av kvinnliga och
följdaktigen 47% manliga läsare.
Åldersomfånget är så brett som från 17 till 56år.

Genom att delta i våraläsartävlingar, rösta på
olika deltagartävlingar och även genom att sända oss e-post med inägg och kommentarer,
godkänner läsaren att bli gratisprenumerant av Frontface och på så sätt läggas till i vårt utskicksregister och erhålla ett informationsmail när nytt nummer släppts.
För att avregistreras, sänder man ett e-brev som döps till "Avregistrera" och bifogar i text den adress man vill ha avregistrerad.

Ever since spring 1998, Frontface Magazine and it´s mother company Kreativ Kultur, has been deeply and activly engaged in the platform we started, "Stop Street violence".
You will soon be able to follow that endevour
from a separate page, linked from HERE.

Ända sedan 1998 har Kreativ Kultur och därmed även Frontface Magazine engagerat sig aktivt mot det allt mer ökande och allt mer grövre gatuvåld som drabbar allt fler, både kvinnor och män. Du kan läsa mer om detta på en separat sida som kommer snart och som kommer att länkas till HÄRIFRÅN.