Welledge del 3: Sambandet rätt kudde, nackhälsa, sömn. Sid 1 av 2 <<<  Till Innehåll

Foto: Peter Ortvik, Nikon D300. Text: Martin Fransson, WelledgeModell: Valentina. Makeup: Nathaliei, Complete Me, Sthlm. kuddar: TEMPUR

 

”Framtidens hälsoförbättringar är i första hand möjliga att åstadkomma genom förebyggande insatser.” – Statens Folkhälsoinstitut 2005.

 Rätt sovkudde, vinn kudd-
kriget mot nackproblem.

Miljarder kronor spenderas varje år på behandling och sjukskrivning enbart på grund av smärta i ländryggen. Forskning visar att dålig hållning eller andra besvär med rygghälsan orsakar en ökad skaderisk och till och med dödlighet i den äldre befolkningen.

Olika studier pekar på att 9 av 10 personer har en framåt lutad hållning som avviker från idealet och därmed belastar ryggen och övriga delar av kroppen mer än nödvändigt.

I den här artikeln kommer jag titta närmare på vilka hjälpmedel det finns som kan lindra och förebygga rygg- och nack- relaterade besvär.

Låt oss börja med våra nattliga vanor. Drygt en tredjedel av vårt liv spenderar vi sovandes och än mer tid liggande. Det är därför av största vikt att ha bästa möjliga stöd för rygg och nacke när du sover. Många får tilltagande besvär av en dålig sovställning, dåliga madrasser och undermåliga kuddar. Det är vanligt med ökning av redan befintlig nacksmärta, ofta med strålningar ut i armar, huvudvärk och kan även bidra till snarkning. Så, för ett bättre relationsliv, fortsätt läsa den här texten…                           >>>>>

Rygg problematiken är ett tilltagande problem som beräknas drabba de flesta under sin livstid. Där allt fler får kroniska besvär som bidrar till arbetsoförmåga.

Så om du inte redan haft någon form av ryggproblem, lär det bara vara en tids fråga innan du drabbas, om du inte tar tag i din situation redan nu.

Sedan 1996 har jag arbetat med tusentals människor med
ryggproblem, såväl akuta som kroniska. Jag har funnit att ett effektivt omhändertagande med behandling, effektiva övningar, kombinerat med livsstils förändringar och andra enkla hjälpmedel, underlättar för ökad funktion och rörlighet så att smärta och symtom kan försvinna och hålla sig borta på lång sikt..

Martin Fransson visar här en Tempurkudde med korrekt stöd för nacke uppnås med väl anpass-ad storlek/höjd.

Kudde >>
Tempur
<<<  Till Innehåll Artikeln fortsätter >>>>