Läsartävlingar <<<  Till Innehåll

Foto  Frontface.se  Nikon D300. 

Läsartävling 1.  Vinn en Aiptek z20.

TÄVLINGSFRÅGA:
Vilken av följande funktioner finns inte i Aiptek z20?

1. Film- och bildprtojektor
X. 5Mpix kamera.
2. HD-videofilmkamera.
3. Vibrator.

Skicka sedan ditt svar per e-post HÄR, döp mailet till "AIPTEK z20".
Sista tävlingsdatum är den 20 februari 2011.
Bifoga HELA ditt namn och fullständig postadress och telefonnummer.
Vinnare meddelas per e-post och eller telefon.
 
Läsartävling 2.  Vinn en av fem Clean Brush

TÄVLINGSFRÅGA:
Vilken av följande tekniker är det som Clean Brush använder?

1. UV-A
X. UV-B
2. UV-C
3. U-WC

Skicka sedan ditt svar per e-post HÄR, döp mailet till "Clean Brush" .
Sista tävlingsdatum är den 20 februari 2011.
Bifoga HELA ditt namn och fullständig postadress och telefonnummer.
Vinnare meddelas per e-post och eller telefon.
Läsartävling 3.  Vinn en av 5 DVD Toy Story 3.

TÄVLINGSFRÅGA:
Vilken av följande filurer medverkar inte i Toy Story 3?

1. Buzz
X. Toast
2. Lightyear
3. Woody

Skicka sedan ditt svar per e-post HÄR, döp mailet till "Toy Story 3 " .OBS!  Sista tävlingsdatum är den 30 december 2010.
Bifoga HELA ditt namn och fullständig postadress och telefonnummer.
Vinnare meddelas per e-post och eller telefon.
Läsartävling 4.  Vinn ett av 5
USB 2.0 röda USB-minnen 8Gb.


TÄVLINGSFRÅGA:
Hur mycket snabbare än USB 2, är USB 3.0?

1. Dubbelt så snabbt
X. Lika snabbt men med fyra ggr hastighetsöverföring.
2. 10 ggr så snabbt.
3. 5ggr så snabbt.

Skicka sedan ditt svar per e-post HÄR, döp mailet till "Kingston 3.0 " .
Sista tävlingsdatum är den 20 februari 2011.
Bifoga HELA ditt namn och fullständig postadress och telefonnummer.
Vinnare meddelas per e-post och eller telefon.
Läsartävling 5.  Vinn en av FEM DVD-filmer
"/X, lika barn leka bäst" sign.av Emil Jonsvik.


TÄVLINGSFRÅGA:
Vilken av följande grenar tävlade Emil Jonsvik i under sina sena tonår?

1. Snowboard
X. Surfboard.
2. Washboard
3. Skateboard.

Skicka sedan ditt svar per e-post HÄR, döp mailet till "7X" .
Sista tävlingsdatum är den 20 februari 2011.
Bifoga HELA ditt namn och fullständig postadress och telefonnummer.
Vinnare meddelas per e-post och eller telefon.
Läsartävlingen för 3D-kameran Fujifilm 3D W3
hittar Du HÄR!
<<<  Till Innehåll