Utdrag från Pfizers stora "Viagra-
rapport 2010. Sid 1 av 6.
<<<  Till Innehåll

Rapport: Pfizer.

Del 1  Manlighet

Att vara trygg anses mest manligt
Fråga 1: Vad av följande tycker du är mest manligt?

Fråga 1: Vad av följande tycker du är mest manligt?

 

Kommentar

 • Vad män anser är mest manligt skiljer sig något åt beroende på ålder. I gruppen 51 år och uppåt tycker så många som 41% ”att man är trygg” är manligast.
 • Dubbelt så många män som är 35 år eller yngre uppger ”att man är självsäker” som det manligaste (14%).
 • Även ”att vara händig” anses i större utsträckning som mest manligt bland män som är 35 år och yngre (18%).
 • De män som endast har grundskoleutbildning uppger i större utsträckning ”att man är händig” (27%) som det manligaste.
 • Det råder inga stora skillnader i vad som anses manligt beroende på i vilket län man bor.

Svenska män mest nöjda med sitt ansikte och sina ögon
Fråga 2: Vilken kroppsdel är du mest nöjd med?

 

 Kommentar

 • Det råder stor variation angående vilken kroppsdel männen är mest nöjd med.
 • Vissa skillnader kan ses i svaren beroende på ålder och län.
 • I gruppen yngre män (upp till 35 år) är man mest nöjd med ögonen (16%) följt av armarna (12%).
 • Så många som 22% av männen som är 51 år och uppåt är nöjdast med ansiktet.
 • Bland 35-50-åringar utmärker man sig genom att i högre utsträckning än andra vara nöjdast med sin rumpa (11%).
 • Män i Västra Götaland är i högre utsträckning än andra nöjdast med händerna (12%) , i Jönköpings län med ögonen (19%).  Rapporten fortsätter på nästa sida:    >>>>>

 


 
 
<<<  Till Innehåll