-Rädda den svenska skolan; HÄR är lösningen, säger Peter Ortvik

Alfabet_0001-Detta är ett öppet brev till  Sveriges Skolminister och samtliga övriga beslutsfattare inom
grundskole- och gymnasialutbildning.

För att komma till rätta med det nuvarande ”sjunkande skepp” som utvecklingen av det svenska skolsystemet lätt kan karaktärisera som, krävs att man tar av sig röstfiskarhatten och i stället visar upp sig barhuvad, oavsett om man har en dålig hårdag eller ej.

Det för närvarande tyngsta problemet i den svenska skolan att lösa, är hur man skall kunna slussa in nyanlända asylsökande i skolsystemet, samtidigt som man inte skall sänka utbildningstempo, kvalitet och intresse för och hos de som obehindrat kan följa undervisningen.

Det direkta korta svaret på detta är…trots att ingen verkar vilja förstå det, att det är en omöjlighet men inget att skämmas för. Det går nämligen att lösa om man bara plockar av sig de cerebrala skygglapparna. Så här går det till.. och vänta med att kritisera ända tills du läst HELA idén.
Alfabet_0002Utgångsläget måste vara att alla nyanlända skall ha lärt sig svenska innan de placeras ut i skolorna bland de vanliga eleverna. Det gagnar ingen att vi saboterar för de vanlige eleverna, bara för att visa missriktad vänlighet till de nyanlända.
Alltså, som alla känner till, ”kunskap är makt”. Den viktigaste och grundläggande kunskapen för alla och envar i världen, är att kunna tala det språk som gäller där man ämnar befinna sig.
(Och för de som inte kan tala alls, naturligtvis skriftspråket). Det hjälper inte att kunna avancerad matematik, kemi, fysik och annat… om man inte kan använda språket förr att kommunicera sina kunskaper med sin omgivning. Detta är oomtvistat och man behöver inte vara ett geni för att förstå själva grundbulten i detta resonemang, oavsett politisk hemvist..

Att lära folk svenska, kostar naturligtvis pengar men hur löser man detta utan att mer pengar och fler ”lärare” i grundläggande svenska skall behöva bekostas?
Då måste vi vidga våra vyer en smula och låt mig inleda med en liknelse:

Låt oss likna skolsystemet vid en varm korv med bröd. Grundinnehållet i konceptet varmkorv med bröd är: Korv, bröd, senap, ketchup och en liten servett.
Vill man dessutom ha Bostongurka, rostad lök eller räksallad, ja då får man betala extra. Detta är vi alla medvetna om och har accepterat sedan dessa ”toppings” infördes runt övergången mellan 60- och 70-talen. Håll detta i minnet under fortsättningen.
Vilka toppings har vi ur det svenska skolsystemet under de senaste årtionden bjudit på gratis.. men som i dagens ytterst ansträngda läge tyvärr inte längre kan vara gratis?

Eftersom politiska beslut kan tas, kan även politiska beslut rivas upp. I det här fallet finns lösningen inom Hemspråksundervisningen, som vi bjudit på så länge ”företaget Svensk Skola” hade möjlighet och råd. Denna ”topping” kan vi idag klara oss utan som en bjuda-på-produkt, eftersom den ju mycket marginellt ger en positiv påverkan, när det gäller käpphästarna jobbskapande och/eller förhöjande effekt för svenska utbildningar inom Sverige.

Om jag själv vill lära mig ex.vis arabiske, kinesiska eller andra språk som varken tillhör svenska, svenska minoritetsspråk eller de språk som redan finns inom det skolsystem vi är inordnade under, är det upp till mig själv att lösa det på privat vär, på samma sätt som när det gäller utbildningar inom grafik och bildhantering, där detta inte finns i en utbildning jag sökt och kommit in på. Har jag under en period i mitt liv inte råd att gå vissa utbildningar, även fast jag vill, så är det min sak att lösa, inte samhällets.
Hemspråksundervisning skall naturligtvis behandlas på samma sätt, allt annat är ologiskt i sammanhanget.
Alfabet_0003

Den begåvningsreserv som finns inom hemspråksundervisningen, kan då med lätthet anpassas och flyttas över till en ”omvänd hemspråksundervisning”. Med andra ord, dessa lärare får bli elitförbandet som tar hand om de nyanlända som kommer från den språkregion de själva behärskar.. och sedan är det bara att ”vända på sängöverkastet”, att lära ut omvänt, från hemspråk till svenska.
Eftersom vi här inte talar om gramattisk akrobatik, så lär det inte vara svårt att genomföra. Dessutom kan man på detta sätt lätt och naturligt infoga texter om hur de svenska samhällsvärderingarna fungerar och att de gäller från dag 1, exempelvis att den i Sverige felbetecknade benämningen ”Hederskultur” inte alls har något med heder att göra.

Om man sedan på detta sätt arbetar igenom hela den kull med icke svensktalande som anlänt, så kan de vuxna snabbare få jobb (och bättre jobb) samt de som är i skolåldern, kan smidigare än nu integreras in i skolsystemet utan att äventyra lärarnas fokus på de övriga elevernas raka tidskurva för inlärning.

Eftersom skolsystemet har spelat hasard med sig själv under många år och låtit ogrundat tyckande (ja, ogrundat, då de skäl som angetts ofta inte haft någon konsekvensanalys att visa upp inför besluten), blir det svårt för våra beslutsfattare att blunda för dessa möjligheter.

Jag skulle kunna gå vidare i både beskrivning av detaljer och redan här bemöta teoretisk kritik men då skulle du som läsare troligen somna, så jag vill bara avsluta med ett känt ordstäv:
” Those who fail to learn from the mistakes of their predecessors,
are destined to repeat them.”

Tack för ordet, nu ringer det ut till rast…
Peter Ortvik, chefredaktör, Frontface Magazine

Förslag angående de andra grundbultarna: Ordning, säkerhet och klassrumskontroll kommer längre fram i tiden.
Alfabet_0004

 

Comments are closed.
http://frontface.se/magazine/