Ny bok: Den Brinnande Chefen

 

Brinnande-chefenFör ett par veckor sedan uppmärksammade vi
en bok på väg att släppas:

Den brinnande chefen
Vägar till samverkan mellan chefer och anställda
av Rickard Carlsson och Lennart Matikainen

Ämnet har ju varit aktuellt
lika länge som det existerat företag med
anställda och chefer.
Däremot förändras synen på samspel med
övrig tidsanda, samhälleliga konventioner
och kunskapsutveckling.

Boken ger både bekräftelse till allmänrådande
insikter men även små kluriga vinklingar
och kan vara bra för både chefer och deras
kollegor ”en trappa ner”.

Vi tar inte ut citat ur boken här
men ger dig stället en kopia av
kapitelindelningen, för att du redan
här skall få en känsla av hur författarna
strukturerat innehållet.

Du finner boken hos
Ekerlids Förlag.

Människan bakom rollerna 17

Personliga nivåer 19

När tystnaden talar 21

Grundläggande insikter 22

Roll och människa 23

Ledarskap 25

Det nya ledarskapet 25

Ledarskap ur anställdas ögon 30

Den egna inställningen 31

Vår egen spaning 33

Att utmana sig som chef 36

Bra ledning i aktion 38

90–10-effekten 40

Stöd vid bortfall 42

Företagets och ledningens ansvar 47

Inåt- och utåtagerande personer 47

Självförtroende och självkänsla på jobbet 51

Roll och människa 51

Självförtroende 55

Självkänsla 56

Lite om stress 61

Värdegrunder 72

Arbete med värdegrunder

Ledningsgruppen 76

Utveckling av ledningsgruppen 79

Tillit i ledningsgruppen 82

Vem äger din tid? 83

Offer för tiden 83

Att ta kommando 86

Vid stora förändringar 89

Negativa överraskningar 89

Gemensamma behov 90

Ett coachande förhållningssätt vid förändringar 91

Förändring i praktisk handling 91

Motivation och inspiration 93

Ansvaret för motivation och inspiration 95

Coachande förhållningssätt och kommunikation 100

Tekniken bakom 101

Bli medveten 103

Självinsikt 103

En stor styrka 105

När man vill rätta till ett misstag 107

Empatisk förmåga 108

Mod och tillit 110

Intern kommunikation 111

I skarpt läge 111

Kombinerat ledarskap 112

Coacha dig själv 114

innehåll

Bekräftelse och positiv förstärkning 119

Att börja bekräfta 122

Positiv bekräftelse i aktion 126

Att vara anställd 129

En självreflektion 130

Utmana dig själv och chefen 134

Balans mellan arbete och privatliv 145

Stressens faror 147

Stanna upp! 148

Att skapa mer lugn och bättre ramar 150

Motion förebygger stress 151

Semesterdags 155

Allmänna råd och tips 158

Fysisk träning och ökad mental förmåga 158

Var inte en dyngbagge 161

Våga be om hjälp 164

Vad är ditt val? 165

Slutord och tack 167 
och

Comments are closed.
http://frontface.se/magazine/