Digitalt Ingmar Bergman muséum

Mitt under pågående Bergmanvecka smyglanseras
IngmarBergman.se
– inget mindre än ett digitalt Bergmanmuseum.

Det är mycket Bergman nu, fem år efter hans bortgång.
Fanny och Alexander
spelas för utsålda hus på Dramaten,
och före årets slut har nya bearbetningar premiär i Uppsala
och Malmö. Dramatens internationella Bergmanfestival har
nyligen avslutats och haft fina publiksiffror. Markus Öhrn
samlar in, till sitt nya konstprojekt, filmmaterial om VJ:s
i Uganda som tolkar Bergmans filmer. Marcus Lindeens
omtalade Arkivet för orealiserbara drömmar och visioner
– världens första pjäs om Ingmar Bergmans arkiv – har fått
stor uppmärksamhet när den hade premiär på Stockholms
stadsteater nyligen. Och i måndags invigde Filminstitutets
VD Anna Serner den nionde Bergmanveckan på Fårö.

Mitt i allt detta smyglanserar Stiftelsen Ingmar Bergman
den nya ingmarbergman.se, världens största faktasamling
om filmskaparens, teaterregissörens och författarens livsverk.
Omgörningen har tagit två år och har utförts av stiftelsens
personal i samarbete med stiftarna Svensk Filmindustri,
Dramaten, Svenska Filminstitutet och SVT, samt webbyrån
Oktavilla och IT-konsulten A3J.

 

Det rör sig om mer än en ansiktslyftning. En helt ny struktur
har utarbetats, hundratals nya artiklar och tusentals nya bilder
har tillkommit. Förutom alla fullmatade, rikligt illustrerade
originalartiklar om alla Bergmans filmer, teateruppsättningar,
böcker, filmmanus och artiklar, kan man lära sig mer om hans
medarbetare, besöka de platser där han varit verksam och följa
hans livsverk år för år. Det har redan nu spelats över trehundra
teaterpjäser baserade på Bergmans manus och varje år tillkommer
ett trettiotal över hela världen. På ingmarbergman.se samlas
information om alla uppsättningarna från Buenos Aires till Tokyo.

Med den senaste webbteknologin och uppfinningsrika
design-innovationer, görs Ingmar Bergmans unika universum
tillgängligt på ett aldrig tidigare skådat sätt. Ett arbete som tagit två år.

Jan Holmberg, VD, Stiftelsen Ingmar Bergman:

– Vårt främsta uppdrag är att förvalta Ingmar Bergmans
arkiv, som endast är tillgängligt för forskare. Men på nya
ingmarbergman.se lyfts delar av samlingarna fram och bildar ett enastående virtuellt museum över en av nittonhundratalets främsta konstnärer.

Webadress: www.ingmarbergman.se

Comments are closed.
http://frontface.se/magazine/