Taxi, var god tänk

Ibland räcker inte ordet ”korkat” till
utan man närmar sig nivån ”Idiotiskt”.

I morse meddelade nyheterna att Transportstyrelsen
lagt fram förslaget att Taxiförare i Stockholms län
inte längre skall behöva ha kännedom om hur man
skall hitta till olika adresser. Alltså:
Kravet på att taxiförare ska lära sig gator och vägar i Stockholms
län kommer att slopas under våren. Det har Transportstyrelsen bestämt.
Tanken är att konkurrensen ska öka och förarna ska istället använda
gps-utrustning. Men landstinget som är en stor kund gillar inte beslutet
och menar att det kan bli sämre service, rapporterar P4 nyheter.

Här på Frontface undrar vi spontant om det brunnit i huvudet på
de ansvariga uppe på Transportstyrelsen.
Är man totalt ointresserade av de som får taxinäringen att existera,
det vill säga KUNDEN?

Så här kommer det att bli:

– Kostnaderna kommer naturligtvis att gå upp, då föraren inte
behöver kunna motivera körväg. Han/hon kan alltid skuylla på
Gps, tidigare erfarenheter eller brist på sådana och det blir
alltid kunden som får betala.
– Konkurrensen kommer inte att påverkas positivt, för är det
meningen att det skall dyka upp klistermärken på taxibilarna
med texten ”Jag hittar i Stockholm”?
Nej, hela taxinäringen kommer att få en snyting, eftersom
kunderna kommer att tveka ännu mer innan man bestämmer
sig för att ta en taxi och vi ser ju redan långa rader av fram-
för allt friåkare som står och hänger utanför Centralstationen
och andra samlingsplatser utan att få körningar, då allmänheten
inte litar på deras yrkesskicklighet och risken att bli lurad när
det gäller den fria prissättningen.

Det kommer att uppstå en mängd konfliktsituationer mellan
kunder och förare och det är ingen hemlighet att det ofta
kan sluta med mer än verbala konflikter. Dessutom kan situationer
lätt uppstå där kunden kan komma att protestera mot vägval
och komma att bli utkastad och befinna sig i okänt område.
Kvinnliga kunder kommer också att känna större osäkerhet,
då situationen där taxiföraren ”bara tar en genväg genom skogen”
med all säkerhet kommer att uppstå.

Transportstyrelsen skall hålla fingrarna bort från det de inte kan räkna ut konsekvenserna för.
Visst får man idag räkna med att alla förändringar troligen är försämringar,
för att någon skall kunna sko sig ekonomiskt på den men det behöver inte betyda att man skall acceptera detta.

Här finns två alternativ:
1. Avsätt den/de som är ansvariga för detta korkade förslag, de skall inte
inneha så pass viktiga positioner (och sparka dem nedåt, inte uppåt, tack).
2. Förbättra/ stärk i stället kravet på taxiförares lokalkännedom.
Ingen är benyttigad av klåpare och inkompetens. Klarar man inte kraven, får man plugga mer eller söka sig en annan födkrok, det är inte kunden som
skall stå för bristande yrkesskicklighet. Hur skulle det se ut om man tog bort
tentamen för exempelvis medicinstuderande, bara för att ”öka konkurrensen”?
Om man ”kör” på en tenta, alltså inte får godkänt, betyder det att man för
tillfället saknar nödvändig kunskap, som gör att man får plugga lite till och
sedan försöka igen vid nytt tentamenstillfälle.

Någonstans måste man sätta gränsen, min gräns är precis nådd.
Jag tar bussen eller tunnelbanan nästa gång jag funderar på taxi.
Varsågod Transportstyrelsen, så gick det med konkurrensen…
Text och illustration:
Chefredaktör Peter Ortvik.

 

Comments are closed.
http://frontface.se/magazine/