Vem åt upp r-momsen?

Det är alltid kul att göra så kallade ovetenskapliga undersökningar.
Med ovetenskaplig menas då att man inte följer de mallar och
regler som är lege artis (kostens alla regler) för att sedan kunna
publicera en sådan undersökning i en vetenskaplig  publikation.

Däremot kan man få fram en hel del  intressant bara genom att
gå runt och kontrollera faktiska tillstånd och ställa smarta frågor.
Eftersom den i år införda restaurangmomsen varit en het potatis
redan innan den klubbades igenom, är det naturligtvis av högsta
intresse att se hur restaurangerna behandlar den.

Men först, låt oss återkoppla till varför man beslöt sänka
restaurangmomsen över huvud taget.
Det är framför allt  så att man sagt att en lägre restaurangmoms
skall göra det attraktivt för ägarna att anställa fler till krogen
och då helst unga arbetssökande.

Detta kräver dock, helt logiskt, att antalet konsumerande gäster
ökar till en sådan nivå att den ökade personalkostnaden till fullo
kompenseras av det ökade klientelet.

Varför skulle då antalet gäster plötsligt öka?
det enda realistiska skälet är nog att det skulle bli
billigare att äta och dricka å krogarna, på grund av
att priserna sjunker med hjälp av sänkt restaurangmoms.

men i så fall blir det ju inget större överskott att anställa ny personal,
så hur går den ekvationen ihop?
Det har definitivt inte restaurangägarna heller lyckats räkna ut.
De har i de flesta fall helt enkelt slutat försöka få ihop den
ekvationen och i stället bibehållit samma priser som innan
(eller som många vi besökt, höjt priserna då
”det ju är ett nytt år”) stoppat mellanskillnaden/momsbeloppet
i vinstpotten.
Som vanligt är det girigheten som regerar och det hade väl
de beslutande kunnat räkna ut med Gluteus Maximus.

Vi kollade ett trettiotal krogar innan momsen sänktes
och sedan två veckor efter att den nya nivån infördes.
Endast två (2) krogar hade förändrat sina priser i positiv riktning,
alltså sänkt priserna.
Fyra krogar hade oförändrade priser (Hallelujah)
medan de övriga genomfört sedvanlig ”Nyårshöjning”.

En pizzeria svarade följande på vår fråga om varför de
höjt priserna, trots momssänkningen.
”Jo, men vi är fortfarande den billigaste pizzerian på Kungsholmen…”
En annan kommentar var: ”men momssänkningen är ju till för att
anställa nuy personal, inte för att sänka priserna?”
När vi då påpekade att det var samma personal som tidigare,
blev svaret: ”Ja, men vi har inte r¨åd att nyanställa”.

Undertecknad skulle vilja se att restaurangerna utan omskrivning
skulle behöva sända in redogörelse för hur de använder den införda
ändringen. har man inte gjort något vettigt av den, borde man heller
inte få dra nytta av den utan återgå till den tidigare nivån.

samma dag som detta publiceras i Frontface, dyker det upp ett
meddelande från Christian Nissen, Lidingö. Han har uppmärksammat
samma fusktrend som Frontface och har startat en grupp på
Facebook som vi känner är ett bra komplement till vårt ”wake-up call”.
Du kan se mer om denna grupp, samt ansluta dig till den HÄR.

Det känns som att ämnet därmed är uttömt och att iinitiativtagarna till
och beslutsfattarna bakom idén med sänkt krogmoms borde ta på sig en kockliknande dumstrut och lägga sig i frysboxen
tills något smartare värker fram.

– Kan jag få in notan, tack. Med den gamla momsen…

Text och ilustrationer: Peter Ortvik,
chefredaktör

Comments are closed.
http://frontface.se/magazine/