Frontface testar oregon WMR88
Väderstation.
<<<  Till Innehåll

Foto  Peter Ortvik, Frontface.se. 

Nu går det att på ett bekvämt sätt hålla totalkoll på hur vädret kommer att bli. Oregon Scientifics nya trådlösa väderstation för både yrkes- och hemmabruk kan mäta såväl tempe-ratur och luftfuktighet som vind, nederbörd
och UV-strålning. Den ger en prognos för det komm-ande dygnet och kan även kopplas via USB till en dator för vida-re analys av väderläget.

Med WMR88 får den väderintresserade tillgång till samma upp-gifter som professionella meteorologer. Vädersta-tionen ger detaljerad information om aktuella väderförhållanden som exempelvis temperatur, luftfuktighet, barometer-tryck och nederbörds-mängd. Förutom en trådlöst ansluten tempe-ratur/luftfuktighets-mätare medföljer även en vind­mätare och en självtömmande regn-mätare. Ytterligare enheter kan också anslutas, t ex en givare för att mäta UVstrål-ningen (tillbehör).

Förutom de löpande uppgifterna visas på den stora skärmen en tillförlitlig lokal (upp till
50 km) väderprognos för det närmaste dygnet. All väderinformation kan via en USB-anslutning föras över till en dator, vilket gör det möjligt att lagra alla uppgifter och ta fram statistik över vädret.

Väderstationen är avsedd både för intresserade amatörer och för t.ex. trädgårds-mästare och lantbrukare som är beroende av att veta hur det lokala vädret kommer att utveckla sig, exempelvis avseende regnmängd och vindstyrka vid besprutningsarbeten. Möjligheten finns även att ansluta extra trådlösa sensorer (tillval) för att t.ex. mäta temperatur och luftfuktighet i andra utrymmen, såsom källare, krypgrunder
eller vindsutrymmen. 

Frontface har nu testat väderstationen och kan konstatera att den
kanske inte klär lika bra
I jeans som Väder-Tone men är betydligt snygg-are än Curry Melin. Prestandamässigt kan
vi efter en veckas björn-koll, konstatera att den håller vad den lovar.
Vi har ännu inte blivit lurade att lämna para-plyet på redaktionen, som vi drabbats av ofta när TVs rapporter fått ligga till grund för vår utrustning. Och, vem vill bära runt på ett paraflax, när det ändå kommer
att vara uppehåll.
Ja, det skall väl vara ”Murphy" i så fall. Är du beroende av att få bra koll på ditt lokala väder,
känns Oregons WMR88 som en bra investering för strax under 2 tusen- lappen, så slipper du tvätta bilen i onödan.

 
<<<  Till Innehåll